Meat Bundle

Bundle #1 — $75

 • 3 lbs. sirloin
 • 5 lbs. beef roast
 • 10 lbs. hamburger

Bundle #2 — $105

 • 4lbs. Sirloin Steak
 • 4lbs. Pork Chops
 • 5lbs. Chicken Breast
 • 15lbs. Hamburger

Bundle #3 — $180

 • 5lbs. Sirloin
 • 6lbs. Chicken Breast
 • 5lbs. Pork Chops
 • 5lbs. Beef Roast
 • 25lbs. Hamburger

Bundle #4 — $185

 • 4lbs. Sirloin Steak
 • 3lbs. KC Strips or Ribeyes
 • 4lbs. Pork Chops
 • 4lbs. Chicken Breast
 • 3lbs. Bacon
 • 5lbs. Beef Roast
 • 15lbs. Hamburger

Freezer Filler — $220

 • 4lbs. Sirloin Steak
 • 6lbs. Chicken Breast
 • 5lbs. Pork Chops
 • 5lbs. Beef Roast
 • 5lbs. Pork Loin Roast
 • 35lbs. Hamburger

Quarter Beef Bundle — $310

 • 4lbs. Ribeye Steak
 • 4lbs. T-Bone Steak
 • 6lbs. Sirloin Steak
 • 6lbs. Cube Steak
 • 6lbs. Beef Roast
 • 35lbs. Hamburger

Griller's Pack #1 — $70

 • 3lbs. KC Strips or Ribeyes
 • 4lbs. Jumbo Franks
 • 3lbs. Bratwurst
 • 5lbs. Hamburger Patties

Griller's Pack #2 — $125

 • 3lbs. KC Strips
 • 3lbs. Ribeye Steak
 • 3lbs. Sirloin Steak
 • 4lbs. Hotdogs
 • 10lbs. Hamburger Patties

Party Pack — $140

 • 4lbs. T-Bone Steak
 • 4lbs. Sirloin Steak
 • 4lbs. Pork Chops
 • 4lbs. Hotdogs
 • 4lbs. Bratwurst
 • 10lbs. Hamburger Patties

Steak Pack #1 — $99

 • 4lbs. Sirloin Steak
 • 4lbs. Ribeye Steak
 • 4lbs. KC Strips

Steak Pack #2 — $180

 • 5lbs. Sirloin Steak
 • 5lbs. Ribeye Steak
 • 5lbs. KC Strips
 • 5lbs. T-Bone Steak

Steak Pack #3 — $219

 • 10lbs. Sirloin Steak
 • 8lbs. Ribeye Steak
 • 8lbs. KC Strips

Chops & Steak Pack — $70

 • 3lbs. Sirloin Steak
 • 3lbs. Ribeyes or KC Strips
 • 3lbs. Butterfly Chops
 • 3lbs. Bone-In Chops

All Beef Bundle — $139

 • 3lbs. KC Strips or Ribeyes
 • 4lbs. Sirloin Steak
 • 5lbs. Beef Roast
 • 15lbs. Hamburger

Variety Pack #1 — $59

 • 3lbs. Sirloin Steak
 • 3lbs. Pork Roast
 • 2lbs. Chicken Breast
 • 3lbs. Pork Chops
 • 5lbs. Hamburger

Variety Pack #2 — $125

 • 3lbs. Sirloin
 • 5lbs. Beef Roast
 • 3lbs. Chicken Breast
 • 4lbs. Pork Chops
 • 2lbs. Bacon
 • 3lbs. Breakfast Sausage
 • 10lbs. Hamburger

Half Hog Bundle — $150

 • 10lbs. Pork Chops
 • 8lbs. Pork Loin Roast
 • 7lbs. Smoked Bacon
 • 5lbs. Ham Steak
 • 10lbs. Breakfast Sausage

Chicken Bundle — $50

 • 10lbs. Fryers
 • 5lbs. Chicken Wings
 • 5lbs. Chicken Legs
 • 5lbs. Chicken Breast

Other Deals

 • 20lbs. Hamburger — $80
 • 20lbs. Boston Burger — $66
 • 35lbs. Hamburger — $142
 • 35lbs. Boston Burger — $115
 • 50lbs. Hamburger — $199
 • 50lbs. ? — $164
Call 620-421-2112